Daily Archives: 1. julija, 1920

3 posts

Širitev in menjava lastnikov

Leta 1922 je tovarna ponovno menjala lastnika. Prevzela jo je nova delniška družba iz Zagreba, ustanovljene so bile »Kranjske tvornice željezne i bravarske robe TITAN d.d. u Zagrebu«. Takrat se je tovarna še razširila, postavili so lastno električno centralo ter zasnovali oddelka za avtomate in montažo kuhinjskih strojčkov. Leta 1925 […]

Med delavci Titana je bil tudi Josip Broz TITO

Leta 1911 se je v tovarni zaposlil ključavničar Josip BROZ, kasneje predsednik SFRJ, maršal TITO, ki je v Kamniku preživel več mesecev.  Sodeloval je v sindikatu. Kot dober telovadec je bil tudi član »SOKOLA«, ki je bila nacionalna projugoslovanska, antiavstrijska organizacija. Josip BROZ je ostal v Kamniku do maja 1912. […]

Vse se je začelo z mlinom…

Vodna sila, ki je bila konec 19. stoletja edini vir energije, je gnala prenekatero mlinsko kolo na strugi hudourniške Bistrice. Mlini so mleli žito, razne čistilne praške in zemeljske barve. Na parceli št. 718, kjer stoji danes Livarna TITAN, je imel svoj mlin za zemeljske barve tudi posestnik Bučar. Svoje […]