MEJNIKI V RAZVOJU DRUŽBE

1896
Češki ing. Špalek kupi mlin in v Kamniku začne s proizvodnjo kovinskih elementov, tudi ključavnic.

1908
Nova lastnica postane Anne Hartmann.

1909
Podjetje prevzame dr. Hermann Bessemer iz podjetja Kreinische eisenwaren fabrik G.m.b.H. in Stein.

1911/12
Med delavci Titana najdemo kasnejšega predsednika SFRJ – Josipa Broza TITA.

1919
Steče proizvodnja prvih vdolbnih ključavnic in zagon livarne.

1920
Začetek delovanja livarne na sedanji lokaciji.

1922
Družba se poimenuje v “TITAN” Hrvatsko dioničko društvo za trgovino željezom, Zagreb.

1925
Tovarno kupi OLT iz Osijeka / Hrvaška.

1933-1939
Prične se proizvodnja okovja za vrata, pohištvenih ključavnic, mlinčkov za kavo in mesoreznic. V letih pred 2. svetovno vojno je tovarna doživela skokovit napredek.

1933
Se je podjetje preusmerilo v izdelavo fitingov, pohištvenih ključavnic, tehtnic, uteži in različnih gospodinjskih strojčkov. Vojno je tovarna preživela nepoškodovana in je intenzivno nadaljevala s proizvod njo omenjenih programov.

1945-48
Titan postane državno podjetje v socialistični državi.

1962
Modernizacija opreme in pričetek proizvodnje cilindrov za cilindrične ključavnice. Prvi izdelki za izvoz.

1974
Zagon prvega zmogljivejšega računalnika (IBM).

1990
Začetek procesa privatizacije.

1995
V tem letu je družba za sistem kakovosti pridobila certifikat ISO 9001, za kakovost izdelkov pa DIN certifikat za cilindrične ključavnice, kar je omogočilo obstoj na osvojenih tujih trgih in prodor na nove trge.

2017
V podjetju začne delovati prvi robot in s tem nove naložbe v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.

2019
Nakup, montaža in zagon novih talilnih peči INDUCTOTHERM, ki omogočajo stabilno in energetsko učinkovito pripravo taline.

2020
Podjetje praznuje 100 – letnico livarske dejavnosti.

2021
Predviden zagon nove transferne linije za obdelavo fitingov, ki bo drastično izboljšala produktivnost in nadomestila večje število obstoječih strojev.