Livarna TITAN jutri

Vsenavzočnost kovin v visokotehnoloških izdelkih na vseh področjih človekovega delovanja povzroča, da so industrija kovin in z njo povezana področja eden najmočnejših tehniških sektorjev v Evropski uniji. Kombinacija primarne proizvodnje kovin, izdelave zlitin in tehnoloških postopkov, ki vključujejo  kovinske proizvode in njihovo recikliranje, obsega v Evropski uniji skoraj polovico vse proizvedene vrednosti in več kot desetino celotnega BDP. Kaj torej potrebuje, da se bo razvijala kot panoga prihodnosti?

Z zgodovinskega zornega kota je bila Evropa vedno močan igralec v metalurgiji, ki ima na evropskih tleh večtisočletno tradicijo. Kovine in zlitine, ki jih proizvaja, so v uporabi v najrazličnejših visokotehnoloških izdelkih, kot so letala, vozila, vlaki, ladje sateliti, pogonski sistemi, turbine, baterije, gorivne celice, katalitični reaktorji, vetrne turbine, magneti, električni kabli, cevovodi, roboti, ortopedski pripomočki, računalniki, mobilni telefoni in drugi izdelki. Sodobnega sveta si brez kovinskih materialov ne znamo predstavljati.

V Slovenski strategiji pametne specializacije  S4, načrtu Republike Slovenje za prehod v visoko produktivno gospodarstvo s krepitvijo inovacijske sposobnosti, spodbujanja transformacije in diverzifikacije industrij v nove dejavnosti ter rasti novih in hitro rastočih podjetij, je proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov opredeljena kot ključna in prednostna gospodarska panoga.

Pomen kovinskopredelovalne verige v Republiki Sloveniji najbolje ponazarja njen delež glede na število zaposlenih in dodano vrednost, ki jo ustvari. V kovinskopredelovalni verigi je zaposlen vsak deseti Slovenec in prispeva 8,5% BDP. Od vseh predelovalnih dejavnosti ustvarja 40% celotne dodane vrednosti in zaposluje podoben delež ljudi. Kovinskopredelovalna veriga je izrazito izvozno usmerjena, saj na tujih trgih ustvari dve tretjini svojih prihodkov od prodaje.

Vsi navedeni podatki kažejo na veliko vlogo kovinskopredelovalne industrije in metalurgije v Sloveniji v okviru katere ima Livarna TITAN še velike možnosti in potenciale za svoj razvoj v prihodnjih letih.

Zato bodo osnovni poudarki nove strategije Livarne TITAN za obdobje 2020 – 2025 usmerjeni predvsem v nove investicije oz.:

  • Industrijo 4.0, kar bomo dosegli z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje, pomeni prehod v t.i. pametno tovarno tako, da bodo procesi, postopki, izdelki in stroji popisani v digitalnem okolju in bodo tudi komunicirali drug z drugim, v nadaljevanju pa sodelovali tudi z ljudmi (roboti bodo znali sodelovati z ljudmi), kar prinaša nova t.i. industrija 5.0.

Nove investicije bodo posledično vodile do povečanja produktivnosti, konkurenčne prednosti in dviga dodane vrednosti, kar bo osnovni strateški cilj v obdobju 2020 -2025.