Nekategorizirano

12 posts

Livarna TITAN jutri

Vsenavzočnost kovin v visokotehnoloških izdelkih na vseh področjih človekovega delovanja povzroča, da so industrija kovin in z njo povezana področja eden najmočnejših tehniških sektorjev v Evropski uniji. Kombinacija primarne proizvodnje kovin, izdelave zlitin in tehnoloških postopkov, ki vključujejo  kovinske proizvode in njihovo recikliranje, obsega v Evropski uniji skoraj polovico vse […]

Podjetje praznuje 100 letnico

100 let livarstva v TITANU sovpada še z eno pomembno obletnico. Da bi opozorili na v javnosti pogosto prezrto vlogo metalurgije, so ob 100-letnici Univerze v Ljubljani združili moči sodelavci Narodnega muzeja Slovenije in Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Z razstavnim projektom »Ko zapoje kovina« želijo […]

Izvozna naravnanost

Livarna TITAN izvaža ulitke v preko 40 držav sveta, kar predstavlja okoli 90% letne realizacije. Na glavnem segmentu cevnih spojnih elementov – fitingov vstopa podjetje na nove trge preko lokalnih, specializiranih distributerjev, ki so logistično sposobni zalagati celoten trg svoje države. Kot najboljši način iskanja poslovnih partnerjev na tem področju […]

Novo vodstvo-novi izzivi

Leta 2010 je vodenje podjetja prevzel mag. Drago Brence in v naslednjih štirih letih popeljal podjetje do prvega pozitivnega rezultata. Formula za uspeh je bila enostavna. Zmanjšanje stroškov, povečanje prodaje in skrb za denarni tok, vendar pa je zahtevala veliko napora, vztrajnosti in predvsem spremembo miselnosti in kulture podjetja. Po […]

Livarna Titan danes

Danes je Livarna TITAN uspešno podjetje, ki tekmuje na vedno bolj zahtevnem mednarodnem trgu.  Obdobje preteklih petih let je bilo za Livarno TITAN obdobje velikih sprememb. Ugodni zunanji makroekonomski dejavniki in veliki napori, vloženi v podjetju, so omogočili, da je Livarna TITAN v tem obdobju beležila vsakoletno povečanje prodaje, dobička […]

Začetek industrializacije

Začetek industrializacije v širšem pomenu besede, je bilo ravno povojno obdobje. Na voljo ni bilo niti usposobljenih kadrov, niti potrebnega znanja. Vse to si je moral Titan sam priskrbeti. Leta 1952 so zgradili kositrarno, cinkarijo, temperno livarno in čistilnico odlitkov. Dogradili in obnovili so tudi obstoječe oddelke. Leta 1949 so […]

Obdobje med 2. svetovno vojno

13. maja 1941, ko so Nemci okupirali Kamnik, so zavzeli tudi Titan. Prvi žrtvi nemškega gospostva v Kamniku sta bila prav Titanova delavca – formar v livarni Dominik Mlakar in ključavničar Anton Miklavčič. Leta 1943 so Titan spet prodali – avstrijski firmi iz Beljaka »Kärntner Maschinenfabrik« ter ga seveda popolnoma […]

V letih pred 2. svetovno vojno

Skokovit napredek je TITAN dosegel v letih 1933 – 1939. Leta 1933 so pomembno spremenili proizvodni program: prenehali so s proizvodnjo štedilnikov in različnih pločevinastih izdelkov, izdelovati pa začeli fitinge, tehtnice, mlinčke za mak, mesoreznice, tulce, obdelane puške, matice, mizarsko orodje, skodele za tehtnice, drobilke, medene uteži, različne kuhinjske strojčke […]

Podjetje dobi ime

Ob prevzemu tovarne istega leta je ob posvetu o zaščitnem znaku nastalo današnje ime »TITAN«. Zaščitni znak je predstavljal vrata in velikana, ki je poizkušal odtrgati ključavnico iz njih. Nekdo je vzkliknil: »Saj to je TITAN!« Ta beseda je »vžgala« in tako je ime ostalo do današnjih dni, znak pa […]

Širitev in menjava lastnikov

Leta 1922 je tovarna ponovno menjala lastnika. Prevzela jo je nova delniška družba iz Zagreba, ustanovljene so bile »Kranjske tvornice željezne i bravarske robe TITAN d.d. u Zagrebu«. Takrat se je tovarna še razširila, postavili so lastno električno centralo ter zasnovali oddelka za avtomate in montažo kuhinjskih strojčkov. Leta 1925 […]