Širitev in menjava lastnikov

Leta 1922 je tovarna ponovno menjala lastnika. Prevzela jo je nova delniška družba iz Zagreba, ustanovljene so bile »Kranjske tvornice željezne i bravarske robe TITAN d.d. u Zagrebu«. Takrat se je tovarna še razširila, postavili so lastno električno centralo ter zasnovali oddelka za avtomate in montažo kuhinjskih strojčkov. Leta 1925 so prišli pod Osiječko livarno in tovarno strojev.