Med delavci Titana je bil tudi Josip Broz TITO

Leta 1911 se je v tovarni zaposlil ključavničar Josip BROZ, kasneje predsednik SFRJ, maršal TITO, ki je v Kamniku preživel več mesecev.  Sodeloval je v sindikatu. Kot dober telovadec je bil tudi član »SOKOLA«, ki je bila nacionalna projugoslovanska, antiavstrijska organizacija. Josip BROZ je ostal v Kamniku do maja 1912. Tovarna je bila v tem obdobju last dunajske delniške družbe. Ko je nepričakovano bankrotirala, so jo morali zapreti. Delavce so odpustili. Izmed takrat zaposlenih cca. 150 delavcev, jih  je nekaj deset odšlo s priporočilom, da lahko dobijo delo na Češkem. Med temi je bil tudi Josip BROZ. Ob prihodu v Jeničenkov, v veliko kovinsko tovarno, so te delavce hoteli izkoristiti za stavkokaze; temu so se složno uprli. Dosegli so, da so češkim delavcem in seveda tudi sodelavcem iz Slovenije povišali plače.