Vse se je začelo z mlinom…

Vodna sila, ki je bila konec 19. stoletja edini vir energije, je gnala prenekatero mlinsko kolo na strugi hudourniške Bistrice. Mlini so mleli žito, razne čistilne praške in zemeljske barve. Na parceli št. 718, kjer stoji danes Livarna TITAN, je imel svoj mlin za zemeljske barve tudi posestnik Bučar. Svoje posestvo skupaj z mlinom, je prodal češkemu inženirju Špaleku, ki je leta 1896 pričel z obrtniško proizvodnjo kovinske stroke. Poroka z bogato nevesto avstrijskega rodu, mu je omogočila razmeroma hitro urediti proizvodnjo:
• težjih in lažjih pribitnih ključavnic
• vdolbnih ključavnic
• dolgih in kratkih nasadil za vrata.

Leto 1896 tako štejemo za začetek Titana. Takratnim delavcem se je v spomin najbolj zapisal zvon (obnovljen 1939), t.i. Špalekov zvon, ki je že njegovim delavcem odrejal delovni čas. Najbolj je znan Špalekov stavek: »Dokler bo visel ta zvon, bo vladal red v tej tovarni«.