Začetek industrializacije

Začetek industrializacije v širšem pomenu besede, je bilo ravno povojno obdobje. Na voljo ni bilo niti usposobljenih kadrov, niti potrebnega znanja. Vse to si je moral Titan sam priskrbeti. Leta 1952 so zgradili kositrarno, cinkarijo, temperno livarno in čistilnico odlitkov. Dogradili in obnovili so tudi obstoječe oddelke. Leta 1949 so za potrebe tovarne ustanovili celo Industrijsko-kovinarsko šolo za ključavničarje. Leta 1951 so jo ukinili in njeno dejavnost preselili v litostrojsko šolo. Šolo zraven tovarne so spremenili v stanovanjski blok za tovarniške delavce. Še leta 1976 so v jubilejni Titanovi publikaciji neznani kolektivni avtorji zapisali: »Zadnji štirinajsti lastnik v zgodovini Titana je postal delovni človek«.

Konec šestdesetih let so začeli izdelovati smučarske vezi v sodelovanju z znano tovarno Tyrolia.