Livarna Titan danes

Danes je Livarna TITAN uspešno podjetje, ki tekmuje na vedno bolj zahtevnem mednarodnem trgu.  Obdobje preteklih petih let je bilo za Livarno TITAN obdobje velikih sprememb. Ugodni zunanji makroekonomski dejavniki in veliki napori, vloženi v podjetju, so omogočili, da je Livarna TITAN v tem obdobju beležila vsakoletno povečanje prodaje, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega. Vse to je omogočilo tudi številne aktivnosti usmerjene v izboljševanje delovnih pogojev, zdravja in varnosti zaposlenih na delovnem mestu ter odpravljanje tveganj.

Proizvodnja je bila deležna največjega deleža investicij, kar je pripomoglo k nižjim stroškom, nižjemu izmetu in stabilnejši kvaliteti. Investicije v tem obdobju so omogočile manj zastojev in rentabilnejšo poslovanje (večje zadovoljstvo kupcev, manj reklamacij, itd.). Pri optimiziranju poslovnih procesov igra veliko vlogo uporaba informacijskega sistema SAP, ki omogoča popolno sledljivost proizvodnje