Novo vodstvo-novi izzivi

Leta 2010 je vodenje podjetja prevzel mag. Drago Brence in v naslednjih štirih letih popeljal podjetje do prvega pozitivnega rezultata.

Formula za uspeh je bila enostavna. Zmanjšanje stroškov, povečanje prodaje in skrb za denarni tok, vendar pa je zahtevala veliko napora, vztrajnosti in predvsem spremembo miselnosti in kulture podjetja.
Po letu 2010 je družba vsako leto zmanjševala izgubo, začela obnavljati poslovne prostore, vlagati v novo opremo, predvsem pa je bil največji poudarek na optimiranju poslovnih procesov, zmanjšanju izmeta in spremljanju produktivnosti.

Leta 2014 je livarna ponovno spremenila lastnika. 100% lastnik je postal tedanji direktor družbe, livarna pa se je preimenovala v Livarna TITAN d.o.o. in postala družinsko podjetje.

V l. 2015 je družba sprejela strateški plan 2015 – 2020, v katerem si je postavila ključne cilje, ki so pokazali, da je začrtana smer prava.