Daily Archives: 3. avgusta, 1920

1 post

Začetek industrializacije

Začetek industrializacije v širšem pomenu besede, je bilo ravno povojno obdobje. Na voljo ni bilo niti usposobljenih kadrov, niti potrebnega znanja. Vse to si je moral Titan sam priskrbeti. Leta 1952 so zgradili kositrarno, cinkarijo, temperno livarno in čistilnico odlitkov. Dogradili in obnovili so tudi obstoječe oddelke. Leta 1949 so […]