Yearly Archives: 1920

7 posts

Začetek industrializacije

Začetek industrializacije v širšem pomenu besede, je bilo ravno povojno obdobje. Na voljo ni bilo niti usposobljenih kadrov, niti potrebnega znanja. Vse to si je moral Titan sam priskrbeti. Leta 1952 so zgradili kositrarno, cinkarijo, temperno livarno in čistilnico odlitkov. Dogradili in obnovili so tudi obstoječe oddelke. Leta 1949 so […]

Obdobje med 2. svetovno vojno

13. maja 1941, ko so Nemci okupirali Kamnik, so zavzeli tudi Titan. Prvi žrtvi nemškega gospostva v Kamniku sta bila prav Titanova delavca – formar v livarni Dominik Mlakar in ključavničar Anton Miklavčič. Leta 1943 so Titan spet prodali – avstrijski firmi iz Beljaka »Kärntner Maschinenfabrik« ter ga seveda popolnoma […]

V letih pred 2. svetovno vojno

Skokovit napredek je TITAN dosegel v letih 1933 – 1939. Leta 1933 so pomembno spremenili proizvodni program: prenehali so s proizvodnjo štedilnikov in različnih pločevinastih izdelkov, izdelovati pa začeli fitinge, tehtnice, mlinčke za mak, mesoreznice, tulce, obdelane puške, matice, mizarsko orodje, skodele za tehtnice, drobilke, medene uteži, različne kuhinjske strojčke […]

Podjetje dobi ime

Ob prevzemu tovarne istega leta je ob posvetu o zaščitnem znaku nastalo današnje ime »TITAN«. Zaščitni znak je predstavljal vrata in velikana, ki je poizkušal odtrgati ključavnico iz njih. Nekdo je vzkliknil: »Saj to je TITAN!« Ta beseda je »vžgala« in tako je ime ostalo do današnjih dni, znak pa […]

Širitev in menjava lastnikov

Leta 1922 je tovarna ponovno menjala lastnika. Prevzela jo je nova delniška družba iz Zagreba, ustanovljene so bile »Kranjske tvornice željezne i bravarske robe TITAN d.d. u Zagrebu«. Takrat se je tovarna še razširila, postavili so lastno električno centralo ter zasnovali oddelka za avtomate in montažo kuhinjskih strojčkov. Leta 1925 […]

Med delavci Titana je bil tudi Josip Broz TITO

Leta 1911 se je v tovarni zaposlil ključavničar Josip BROZ, kasneje predsednik SFRJ, maršal TITO, ki je v Kamniku preživel več mesecev.  Sodeloval je v sindikatu. Kot dober telovadec je bil tudi član »SOKOLA«, ki je bila nacionalna projugoslovanska, antiavstrijska organizacija. Josip BROZ je ostal v Kamniku do maja 1912. […]

Vse se je začelo z mlinom…

Vodna sila, ki je bila konec 19. stoletja edini vir energije, je gnala prenekatero mlinsko kolo na strugi hudourniške Bistrice. Mlini so mleli žito, razne čistilne praške in zemeljske barve. Na parceli št. 718, kjer stoji danes Livarna TITAN, je imel svoj mlin za zemeljske barve tudi posestnik Bučar. Svoje […]