V letih pred 2. svetovno vojno

Skokovit napredek je TITAN dosegel v letih 1933 – 1939. Leta 1933 so pomembno spremenili proizvodni program: prenehali so s proizvodnjo štedilnikov in različnih pločevinastih izdelkov, izdelovati pa začeli fitinge, tehtnice, mlinčke za mak, mesoreznice, tulce, obdelane puške, matice, mizarsko orodje, skodele za tehtnice, drobilke, medene uteži, različne kuhinjske strojčke in pohištvene ključavnice. V livarni so kupolko Svoje izdelke so tudi že izvažali: ključavnice v Palestino in v Italijo, poleg ključavnic tudi različno okovje.

V livarni so kupolko nadomestili z dvema novima in dodali komorni peči za tempranje. Po letu 1936 je delavsko gibanje spet oživelo. Ustanovljena sta bila »Jugoslovanski stručni savez« in takoj za tem »Savez metalskih radnika«. Vodstvo te stranke je prevzel Franc LESKOVŠEK – Luka, zaposlen kot strugar v TITANU.