Yearly Archives: 2010

3 posts

Izvozna naravnanost

Livarna TITAN izvaža ulitke v preko 40 držav sveta, kar predstavlja okoli 90% letne realizacije. Na glavnem segmentu cevnih spojnih elementov – fitingov vstopa podjetje na nove trge preko lokalnih, specializiranih distributerjev, ki so logistično sposobni zalagati celoten trg svoje države. Kot najboljši način iskanja poslovnih partnerjev na tem področju […]

Novo vodstvo-novi izzivi

Leta 2010 je vodenje podjetja prevzel mag. Drago Brence in v naslednjih štirih letih popeljal podjetje do prvega pozitivnega rezultata. Formula za uspeh je bila enostavna. Zmanjšanje stroškov, povečanje prodaje in skrb za denarni tok, vendar pa je zahtevala veliko napora, vztrajnosti in predvsem spremembo miselnosti in kulture podjetja. Po […]

Livarna Titan danes

Danes je Livarna TITAN uspešno podjetje, ki tekmuje na vedno bolj zahtevnem mednarodnem trgu.  Obdobje preteklih petih let je bilo za Livarno TITAN obdobje velikih sprememb. Ugodni zunanji makroekonomski dejavniki in veliki napori, vloženi v podjetju, so omogočili, da je Livarna TITAN v tem obdobju beležila vsakoletno povečanje prodaje, dobička […]